adresa:

Green Line

498 Jakubov

900 63

mobil:

0905 119 222

e-mail:

info@greenline.sk

web:

www.greenline.sk

produkty

OASE u nás

za výhodné ceny

(c) 2005 Green Line

 
>   záhradné jazierka   >   zdravé jazierko   >    
 

 

zdravé jazierko

 

HARDNESS PLUS

Zvyšuje hladinu uhlièitanov v staršej jazierkovej vode. Pripraví mäkkú alebo studòovú vodu na doplnenie do jazera. Stabilizuje rovnováhu uhlièitanov a kyseliny uhlièitej èo má vplyv aj na hodnotu pH.

500 ml na 10000 l vody

--------------------------------------------------------------------------------

PH VALUE

Prvá pomoc pri vysokých hodnotách pH, zabráni otrave amoniakom. Doporuèuje sa hlave v lete, keï v dôsledku zvýšenj aktivity rastlín a rias môže vzniknú vo vode nedostatok kyseliny uhlièitej.

500 ml na 10000 l vody

--------------------------------------------------------------------------------

CRYSTAL CLEAR

Èistí zelenú a zakalenú vodu, hlavne pri kvitnutí rias. Neškodí rastlinám a zvieratám. Úèinkuje na fosfáty a zlúèeniny ažkých kovov, ktoré sa nedajú z vody odfiltrova. Pri aplikácii sa vytvorí zrazenina, ktorú jednoducho môžeme odstráni podberákom.

500 ml na 10000 l vody

--------------------------------------------------------------------------------

STRING ALGAE CONTROL

Kombinový úèinok: bilogicky èistí vodu a stabilizuje rovnováhu. Neobsahuje herbicídy, nie je škodlivý pre rastliny a obyvate¾ov jazera. Obsahuje mikroorganizmy, ktoré odoberú potravu riasam a tým zabránia ich rozmnožovaniu. Vláknité a slizké riasy úplne rozpustí.

500 ml na 10000 l vody

--------------------------------------------------------------------------------

STARTER BACTERIA

Dodávajú životu potrebné aktívne mikroorganizmi do sterilnej vody. Biologický prípravok na zabránenie rozmonožovaniu rias, ktorý udržuje vodu èistú. Biologicky rozkladajú nebezpeèné zlúèeniny, ktoré vznikajú pri hnilobných procesoch.
Optimálny doplnok: stabilizátor kyslíka

500 ml na 10000 l vody

--------------------------------------------------------------------------------

OXYGEN STABILISER

Zvyšuje množstvo kyslíka vo vode. Má úèinok aj na dne jazera a predchádza vzniku škodlivých moèiarnych plynov. Napomáha biologickému samoèisteniu. Brzdí vznik vláknitých a slizkých rias a neutralizuje jedovatý odpad. Doporuèuje sa použí v letných horúèavách a aj v zimných mrazoch.

500 ml na 10000 l vody

--------------------------------------------------------------------------------

SILT

Rýchly a šetrný prípravok na zníženie množstva bahna pomocou špeciálnych baktérií. Zabraòuje usadeniu rias a trvalé zakalenie vody. Odstraòuje organické bahno z màtvych miest v jazere (ktoré sa ažko alebo vôbec nedajú dosiahnu) bez výmeny vody.
Optimálny doplnok: Pondolith 2500

500 ml na 10000 l vody

--------------------------------------------------------------------------------

BIOSTABLE REGULATOR

Pomáha, aby jazero zostalo èisté. Obsahuje špeciálnu kôru a upravenú Jaèmennú slamu, ktoré prirodzene zabraòujú vzniku rias. Stabilizuje hladinu kyselín v vode a kompenzuje úèinok škodlivín. Ako vitalizujúca látka zabraòuje ochoreniu rastlín a živoèíchov. V záujme rýchleho a dlhého úèinku jednoducho vložte do vody s filtraèným šáèkom, ktorý nájdete v balení.

1,5 kg na 10000 l vody