adresa:

Green Line

498 Jakubov

900 63

mobil:

0905 119 222

e-mail:

info@greenline.sk

web:

www.greenline.sk

produkty

OASE u nás

za výhodné ceny

(c) 2005 Green Line

 
>   fontány   >   úprava vody   >    
 

dávkovacie príslušenstvo

 

- kompletný rozsah

- všetky komponenty vyrobené u nás

- zaruèená vysoká kvalita

 

PRODUKTY:

- kompaktná dávkovacia stanica KDS

- PH dávkovacia stanica proti tvorbe rias PAD

- PH dávkovacia stanica PRD

- redoxná dávkovacia stanica RRD

- dávkovacia stanica proti tvorbe rias AAD

- PH regulátor PHW 300

- redoxný regulátor ASD 3000

- roztok proti riasam ASS 100

 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE O PRODUKTOCH:

 

technické informácie AAD PHW 30 ASD 3000 ASS 100
objem (l) - 30 10 10
hmotnos (kg) 23,0 8,0 5,0 4,0

 

technické informácie KDS PAD PRD RRD
hmotnos (kg) 23,0 8,0 5,0 4,0

 

1. ventilový regulátor

2. redukcia tlaku

3. filter

4. rozde¾ovaè potrubia

5. vodomer

6. zmäkèovaè vody

7. solenoidový ventil

8. dávkovacie èerpadlo

9. dávkovací zásobník

10. dávkovacie èerpadlo

11. údržbový tlakový ventil

12. kryštálový filter

13. filtraèná výveva

14. elektródová skrinka

15. spätná klapka

16. fontánová pumpa

17. sacie potrubie

18. prívodné vedenie

19. filter

20. dávkovacie potrubie

21. snímaè

22. úprava sladkej vody

23. prívodný otvor

24. sací filter

25. fontánové príslušenstvo

26. výstuž

27. boèný odtok so sytkom

28. zberaè peny