E-mail:
info@greenline.sk
Telefón:
0905 119 222

Realizácia

Greenline.sk > Realizácia
Realizácia záhrad
Zakladáte záhradu či predzáhradku pri novostavbe alebo rodinnom dome, uvažujete o rekonštrukciu existujúcej záhrady? Potrebujete údržbu zanedbanej záhrady, alebo len túžite záhradu oživiť novým prvkom?

Takmer pri každej realizácii záhrady je nutná úprava terénu. Odporúčame zamyslieť sa nad objemom úprav a podľa toho sa rozhodnúť akým spôsobom budeme postupovať. Pred úpravou teréne je vhodné mať už spracovaný projekt. Na jeho základe sa vybuduje bazén, jazierko poprípade iná stavba či záhradné prvok vyžadujúci pohyb techniky po pozemku. Pokračujeme realizáciou automatického závlahového systému prípadne osvetlenia. Po týchto prácach, kedy sa pohybuje po záhrade ťažká technika, hromady rozličného materiálu, rúrok a káblov je možné prejsť k rastlinnému materiálu.

Nasleduje teda výsadba stromov, kríkov a trvalkových záhonov. Trvalkové záhony, záplavy kvetov a zeleň lahodiaca oku i duši sú nevyhnutnou súčasťou takmer každej realizovanej záhrady. Sú navrhované tak, aby kvitli od apríla do novembra. Pre náročnejších zákazníkov, tam kde to koncepcia dovolí, vysadíme skalku, umiestnime osadenou mrazuvzdornú keramiku alebo koryta.

Záverom realizačných prác je zatrávnenie. Spočíva v nakyprení existujúcej pôdy alebo prekrytie vrstvou novej zeminy. Zatrávniť však môžeme aj položením trávneho koberca, tam je efekt z novej záhrady okamžitý.

Kontaktný formulár