E-mail:
info@greenline.sk
Telefón:
0905 119 222

Údržba záhrad

Greenline.sk > Údržba záhrad
Údržba záhrad
Celoročné údržba je najdôležitejšou časťou starostlivosť o Vašu záhradu. Bez dobrej údržby záhrada čoskoro spustne. Pravidelnou údržbou sa dosiahne dokonalý vzhľad a správny rast rastlín.

Poskytujeme pravidelnú údržbu záhrad, súkromných i obecných pozemkov. Tieto služby poskytujú vyškolení pracovníci našej firmy, ktorí sú dôsledne kontrolovaní, čo prispieva ku kvalite poskytovaných služieb. Údržby môžete využiť nielen dlhodobo, ale aj krátkodobo. Napríklad: keď odchádzate na niekoľko týždňov do zahraničia a chcete mať istotu kvalitnej starostlivosti.

V rámci úvodného stretnutia Vašu záhradu spoločne prejdeme, zanalyzujeme a dohodneme sa, čo by ste na nej chceli upraviť a zároveň aké sú jej možnosti. Načrtneme si, ako by mala vyzerať, aké kvety, kríky, stromy, prípadne ďalšie elementy by sa Vám páčili na záhrade a zároveň by mali vhodné podmienky. Potom vám vypracujem návrh záhrady, časový harmonogram a dodám predbežnú kalkuláciu k vášmu odsúhlasenie.

Kontaktný formulár